Zoeken


Vakcollege Noordoostpolder


Menu
Zorgprotocollen

Naast de begeleiding van de mentor biedt het Vakcollege Noordoostpolder meer specifieke vormen van begeleiding. De school heeft een zorgcoördinator die in beeld komt wanneer er extra begeleiding nodig is. Om tegemoet te komen aan de specifieke verschillen tussen leerlingen zorgen we voor maatwerk op verschillende gebieden. Voorbeelden van begeleiding zijn: 

  • Steunlessen. Leerlingen die moeite hebben met een bepaald vak kunnen steunlessen volgen. Wanneer dit niet voldoende is dan wordt er gespecialiseerde ondersteuning geboden.
  • Dyslexiebegeleiding.
  • Dyscalculiebegeleiding Dyscalculie protocol Vakcollege.pdf
  • Hulp bij faalangst of examenvrees.

Ondersteuningsplan Vakcollege.pdf
Pestprotocol.pdf
verzuimprotocol.pdf
Verzuimen Jij Nee toch.pdf

2019 Meldcode huiselijk geweld .pdf

Ondersteuningsplan 2018-2022 def Aandacht plus.pdf

Aandacht + 
Aandacht+ is het samenwerkingsverband (SWV) voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs in Emmeloord, Lemmer en Urk, dat zich inzet voor alle leerlingen verbonden aan het SWV. Het doel van het SWV is dat alle leerlingen een plezierige middelbare schooltijd hebben en kansen krijgen voor een succesvolle toekomst binnen het onderwijs. 
Aandacht Plus - Samenwerken aan passend onderwijs.pdf

Procedure schorsen en verwijderen Vakcollege Noordoostpolder.pdf
Procedure schorsen en verwijderen Emelwerda College.pdf

Adres en Contact

Bezoekadres
Espelerlaan 70
8302 DC Emmeloord

Postadres:
Postbus 1129
8300 BC Emmeloord

 0527-634588
 info@vakcollegenoordoostpolder.nl


 Bekijk alle contactpersonen
Vakcollege Noordoostpolder is onderdeel van: Emelwerda College