Zoeken


Vakcollege Noordoostpolder


Menu
LOB

Loopbaanoriëntatie 

“De loopbaan van de leerling is het uitgangspunt voor het Vakcollege Noordoostpolder.” 

De school heeft een decaan die de leerlingen begeleidt bij hun loopbaanontwikkeling. Hij ondersteunt de mentoren bij het geven van de lessen in loopbaanoriëntatie en begeleiding (lob). Tijdens de schoolloopbaan van de leerlingen worden activiteiten georganiseerd die de leerlingen ondersteunen bij het maken van een keuze voor de verschillende leerwegen en vervolgopleidingen. 

In leerjaar 2 van het vmbo worden diverse activiteiten aangeboden om leerlingen een keuze voor de sector/afdeling te kunnen laten maken: lob-lessen (loopbaanoriëntatie en begeleiding), de afname van interessetesten, een vmbo-dag op het over de vervolgmogelijkheden in het mbo, bedrijven bezoeken en individuele gesprekken over de keuzes. Voor de leerlingen van het 4e leerjaar vmbo wordt in november een onderwijsmarkt georganiseerd waar ongeveer 60 verschillende voorlichtingen over de vervolgopleidingen worden gegeven. De leerlingen hebben individuele gesprekken met de decaan en alle leerlingen bezoeken de onderwijsbeurs in Zwolle en de open dagen van de ROC’ s, om tot een goede keuze van een vervolgtraject te komen. Alle leerlingen werken gedurende alle leerjaren in het vmbo met het digitale programma Qompas om een eigen digitaal portfolio op te bouwen. Hierin verzamelen ze alle informatie die belangrijk is om de juiste keuzes te maken tijdens hun schoolloopbaan. De leerling is zelf de eigenaar van het digitale portfolio en bespreekt op de verschillende keuzemomenten deze resultaten met de ouders en de mentor. 

Ontdekken, ervaren en leren 
Gedurende de opleiding gaat de leerling op zoek naar antwoorden op de vragen: 

- Wie ben ik? 
- Waar ben ik goed in? 
- Wat vind ik leuk? 
- Kan ik wat ik graag wil? 
- Waar kan ik doen waar ik het beste in ben en leren waar ik goed in wil worden? 
- Hoe kan ik zorgen dat ik het beste uit mezelf haal? 
- Wie kan me helpen om te worden wie ik wil zijn? 

Aan de hand van LOB-lessen (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) krijgen de leerlingen inzicht in hun interesses, vaardigheden en competenties. In klas 1 oriënteren de leerlingen zich op de drie richtingen: techniek, zorg & welzijn en economie. Leerlingen kiezen aan het eind van klas 1 één richting en gaan zich daarin verder specialiseren. In een digitaal portfolio bewaart de leerling de antwoorden (bewijsstukken) op bovenstaande vragen. U kunt als ouder/verzorger meekijken in het digitale portfolio van uw kind. Tijdens de hele opleiding vult de leerling het digitale portfolio, waarna de leerling het kan meenemen naar het intakegesprek voor de vervolgopleiding of een sollicitatiegesprek. 

Uit onderzoek blijkt dat het onderwijs op een Vakcollege een goed voorbeeld is van een krachtige beroeps- en loopbaangerichte leeromgeving. Dit is een leeromgeving die de ontwikkeling van de persoonlijke bekwaamheid van leerlingen in sterke mate stimuleert en met de focus op het beroepsmatig functioneren. De leereffecten van deze vorm van onderwijs zijn positief; leerdoelen worden bereikt. Verder blijkt dat Vakcollege-leerlingen op school goed in hun vel zitten; opvallend zijn hun hoge scores op welbevinden, motivatie en zelfvertrouwen, vergeleken met landelijke gegevens. De meeste leerlingen krijgen door het Vakcollege een duidelijk(er) beroepsbeeld. Adres en Contact

Bezoekadres
Espelerlaan 70
8302 DC Emmeloord

Postadres:
Postbus 1129
8300 BC Emmeloord

 0527-634588
 info@vakcollegenoordoostpolder.nl


 Bekijk alle contactpersonen
Vakcollege Noordoostpolder is onderdeel van: Emelwerda College