Zoeken


Vakcollege Noordoostpolder


Menu
InternationaliseringInternationalisering voor basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Op het Vakcollege Noordoostpolder houden we ons intensief bezig met Internationalisering. Docenten en leerlingen werken samen aan projecten. De afgelopen twee jaar hebben we samen met vier andere landen (Letland, Estland, Noorwegen en Spanje) deelgenomen aan een Europees Erasmus plus scholenproject “Food and health, it’s better to prevent than to cure”.

Begin dit schooljaar zijn we samen met vier andere landen gestart met de opzet van een nieuw Europees Erasmus scholenproject “Try to tell timeless tales”. We gaan er in schooljaar 2018-2019 meebeginnen. Het gaat  om een tweejarig project, deelnemende landen aan het project zijn Engeland, Noorwegen, Turkije, Spanje en Nederland.

Het is de bedoeling dat leerlingen uit klas 3 bij dit project betrokken worden d.m.v. verschillende discussiemomenten en activiteiten waar de leerlingen aan mee zullen werken gedurende het schooljaar. Mochten we groen licht krijgen dan staan er gedurende die twee jaar vier uitwisselingen (per schooljaar twee) naar het buitenland op het programma en één uitwisseling waarbij wij gastland zijn. Daar hebben we natuurlijk wel gastgezinnen voor nodig. Dit schooljaar zullen wij in november gastland zijn en er zijn ook nog twee reizen met leerlingen.

Magazine F and H the Netherlands 2017.pdf
Magazine Letland mei 2017.pdf
Magazine Spain.pdf
Magazine Norway.pdf
Magazine Estonia.pdf

Vorig jaar zijn we gestart met het tweejarig internationaliseringsproject "Food and health, it's better to prevent than to cure". We hebben hierbij binnen de school een aantal activiteiten gedaan met leerlingen en zijn met een aantal leerlingen op uitwisseling geweest. In februari waren we in Noorwegen en in mei verbleven we met leerlingen in Letland. De leerlingen die mee geweest zijn hebben na afloop aan alle klassen een presentatie gegeven. In november waren wij het ontvangende land en kwamen er uit elk land (Letland, Estland, Noorwegen en Spanje) vier leerlingen en hun begeleidende docenten bij ons. Een geweldige ervaring voor de leerlingen. 

 

Adres en Contact

Bezoekadres
Espelerlaan 70
8302 DC Emmeloord

Postadres:
Postbus 1129
8300 BC Emmeloord

 0527-634588
 info@vakcollegenoordoostpolder.nl


 Bekijk alle contactpersonen
Vakcollege Noordoostpolder is onderdeel van: Zuyderzee College Emelwerda College