Zoeken


Vakcollege Noordoostpolder


Menu
Wat is het Vakcollege?

Het vmbo algemeen 

Het vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Dat betekent dat het vmbo voorbereidt en laat oriënteren op allerlei soorten werk en beroepen én op de opleidingen die daarbij horen. Voorbereiding en oriëntatie zijn dus de belangrijkste functies van het vmbo. Op het vmbo is daarom ruimte voor praktijklessen en zogenoemde beroepsgerichte programma’s. Maar op het vmbo worden ook de gewone theorievakken gegeven, zoals Engels, Nederlands, wiskunde en biologie. Net als op de havo en het vwo. 

De vier vmbo leerwegen 
Een leerweg in het vmbo geeft een bepaald niveau en een bepaald soort programma aan: van heel praktisch tot vooral theoretisch. Leerlingen maken pas een definitieve keuze voor een leerweg aan het einde van het tweede leerjaar. Er zijn vier leerwegen in het vmbo: 

• Basisberoepsgerichte leerweg 
• Kaderberoepsgerichte leerweg 
• Gemengde leerweg 
• Theoretische leerweg 

Op het Vakcollege Noordoostpolder kunnen leerlingen met het advies basisberoepsgerichte leerweg en het advies kaderberoepsgerichte leerweg het onderwijs volgen.  

Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis) 
De basisberoepsgerichte leerweg bereidt leerlingen voor op de basisberoepsopleidingen (niveau 2) van het mbo. Binnen de basisberoepsgerichte leerweg kennen we het leerwerktraject. Dit is een aangepaste leerwijze met veel ruimte voor stage of werk. Met het leerwerktraject kan een leerling een mbo-opleiding op niveau 2 volgen, zolang deze in het verlengde ligt van de vmbo-leerweg. 

Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader) 
De kaderberoepsgerichte leerweg richt zich op de praktijk en bereidt leerlingen voor op de vak- en middenkaderopleidingen niveau 3 en 4 van het mbo. 


Adres en Contact

Bezoekadres
Espelerlaan 70
8302 DC Emmeloord

Postadres:
Postbus 1129
8300 BC Emmeloord

 0527-634588
 info@vakcollegenoordoostpolder.nl


 Bekijk alle contactpersonen
Vakcollege Noordoostpolder is onderdeel van: Emelwerda College