Zoeken


Vakcollege Noordoostpolder


Menu
Schoolloopbaanbegeleider

De schoolloopbaanbegeleider draagt zorg voor loopbaanoriëntatiebegeleiding (LOB) en advisering van leerlingen met betrekking tot hun schoolloopbaan. Dit betekent dat de schoolloopbaanbegeleider, samen met de LOB-coaches, de leerlingen begeleidt in het keuzeproces met betrekking tot het profiel en het vakkenpakket. Ook adviseert de schoolloopbaanbegeleider de leerlingen bij de overstap naar ander (vervolg-)onderwijs of de arbeidsmarkt. De schoolloopbaanbegeleider geeft groepsgewijs specifieke informatie aan ouders tijdens de voorlichtingslessen over profielkeuze en loopbaankeuze. 

Schoolloopbaanbegeleider van het Vakcollege Noordoostpolder is mw. I.M. van Balken (i.vanbalken@vakcollegenoordoostpolder.nl) 

 

Mededelingen:

December 2017 - Aanmelding voor vervolgopleiding: numerus fixus of loting (ouders/verzorgers van onze examenleerlingen hebben hierover een mail ontvangen)

Graag uw aandacht voor het volgende:
Steeds meer ROC's kiezen ervoor om bij de inschrijving en toelating van nieuwe leerlingen gebruik te maken van 
numerus fixus. Dat betekent dat deze opleidingen een beperkt aantal plaatsen beschikbaar hebben. Bij de toelating kijken deze opleidingen naar de datum van aanmelding. Is de leerling zeker van zijn/haar keuze? Dan moet de leerling zich zo vroeg mogelijk aanmelden! De aankomende studenten worden namelijk op volgorde van aanmelding geplaatst. 

Hoe eerder hij/zij zich aanmeldt, hoe groter de kans dat hij/zij tot de opleiding wordt toegelaten. De meeste ROC's hebben de inschrijving voor het schooljaar 2018/2019 geopend op 1 november jl. Wanneer uw zoon of dochter al weet welke opleiding hij/zij wil gaan volgen, dan is het verstandig om zo snel mogelijk aan te melden. Wanneer je wacht, kan het zijn dat je te laat bent en de opleiding op een andere school moet gaan volgen, of gedwongen bent een andere opleiding te kiezen.
 
Er zijn ook ROC's die hebben aangeven niet te werken met numerus fixus. Wanneer er bij hen een overschot aan aanmeldingen is, zal er een loting plaatsvinden.

Naast het systeem van numerus fixus of loting, wordt er gekeken of een student toelaatbaar is. De toelatingseisen zijn te vinden op de websites van de ROC's. Er wordt gekeken naar de vooropleiding, dan volgt er een intake procedure. Daarnaast hanteert een aantal opleidingen aanvullende eisen waarvoor een leerling een test of auditie moet afleggen. 

Wanneer een student niet toelaatbaar wordt bevonden, heeft het ROC de plicht om een advies uit te brengen betreffende een opleiding die beter zou passen. Hier moet de student dan wel om vragen.

Mocht u naar aanleiding van dit schrijven vragen hebben, dan kun u dit melden aan de LOB-coach van uw zoon of dochter, of een afspraak maken met de schoolloopbaanbegeleider.

Adres en Contact

Bezoekadres
Espelerlaan 70
8302 DC Emmeloord

Postadres:
Postbus 1129
8300 BC Emmeloord

 0527-634588
 info@vakcollegenoordoostpolder.nl


 Bekijk alle contactpersonen
Vakcollege Noordoostpolder is onderdeel van: Zuyderzee College Emelwerda College