Zoeken


Vakcollege Noordoostpolder


Menu
Overgangsnormen

De overgangsnormen zijn gebaseerd op de visie van het Vakcollege Noordoostpolder en stellen de loopbaan van de leerling centraal. In het onderwijs wordt maatwerk geleverd.  

Bij het bepalen van de overgang naar een volgend leerjaar wordt gekeken naar alle eindcijfers op het eindrapport en het LOB-portfolio (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding). Daarnaast spelen zaken als inzet, inzicht, motivatie, werkhouding, belangstelling per vak en doorzettingsvermogen een belangrijke rol.  

Het schooljaar is opgebouwd uit 3 periodes. Na elke periode wordt er gekeken naar de vorderingen in resultaten en het LOB-portfolio. Er wordt gewerkt met het voortschrijdend gemiddelde, d.w.z. dat alle cijfers van het gehele schooljaar bij elkaar worden opgeteld en daarna gedeeld door het aantal. Aan een cijfer wordt een weging gegeven, Een proefwerk telt bijv. 2 x mee en een overhoring 1 x. 

De overgangsnormen zijn van toepassing op de behaalde (eind)cijfers. 

Overgangsnormen Vakcollege Noordoostpolder.pdf

 

 

Adres en Contact

Bezoekadres
Espelerlaan 70
8302 DC Emmeloord

Postadres:
Postbus 1129
8300 BC Emmeloord

 0527-634588
 info@vakcollegenoordoostpolder.nl


 Bekijk alle contactpersonen
Vakcollege Noordoostpolder is onderdeel van: Emelwerda College