Zoeken


Vakcollege Noordoostpolder


Menu
Leermiddelen

Het boekenfonds, de leermiddelen en overige diensten

De leerlingen krijgen het boekenpakket in bruikleen. De ouders en de leerlingen zijn verantwoordelijk voor de geleende boeken. Toegebrachte schade wordt in rekening gebracht. In de informatiebrochure staat aangegeven wanneer de boeken voor de nieuwe cursus opgehaald kunnen worden. Hierin staat ook vermeld welke materialen de leerlingen zelf moeten kopen. Dit betreft meestal zaken als schrijf- en tekengerei en passer. In de brochure staan ook bijdragen vermeld voor o.a. leerlingenactiviteiten, vakgebonden excursies, materiaalkosten voor (praktijk)vakken, huur kluisjes etc. Evenals de hierboven genoemde ouderbijdrage zijn deze bijdragen niet verplicht. Echter bij niet-betaling zullen de leerlingen hier in principe niet aan kunnen deelnemen of gebruik van kunnen maken. De leerlingen van leerjaar 2, 3 en 4 hebben behalve schoolboeken een iPad die als leermiddel wordt ingezet. Leerlingen van leerjaar 1 nemen hun eigen device mee. De ouders schaffen zelf een device aan. Dat kan via een gunstige regeling via school. De ouders ontvangen hierover een brief met alle informatie. 

Adres en Contact

Bezoekadres
Espelerlaan 70
8302 DC Emmeloord

Postadres:
Postbus 1129
8300 BC Emmeloord

 0527-634588
 info@vakcollegenoordoostpolder.nl


 Bekijk alle contactpersonen
Vakcollege Noordoostpolder is onderdeel van: Emelwerda College