Zoeken


Vakcollege Noordoostpolder


Menu
Klankbordgroep

Het Vakcollege Noordoostpolder vindt het waardevol dat leerlingen zich betrokken voelen bij de school en zich ook verantwoordelijk voelen voor de dagelijkse gang van zaken binnen de school. Daarom wordt de leerlingen in een aantal gevallen gevraagd mee te denken over bepaalde onderwerpen. Zo streeft de school ernaar de komende jaren de leerlingen steeds meer verantwoordelijkheid te geven t.a.v. voorzieningen die speciaal voor de leerlingen bedoeld zijn, bijvoorbeeld de kantines. 

Op het Vakcollege Noordoostpolder wordt het onderwijs ondersteunend personeel in de kantine bijgestaan door leerlingen van de kantinecommissie. Deze leerlingen hebben inspraak in de keuze van de aan te bieden gezonde producten, het nieuwe meubilair en de inrichting van de kantine. 


Adres en Contact

Bezoekadres
Espelerlaan 70
8302 DC Emmeloord

Postadres:
Postbus 1129
8300 BC Emmeloord

 0527-634588
 info@vakcollegenoordoostpolder.nl


 Bekijk alle contactpersonen
Vakcollege Noordoostpolder is onderdeel van: Emelwerda College