Zoeken


Vakcollege Noordoostpolder


Menu
Leerlingenstatuut

Via een vertegenwoordiging uit de verschillende klassen en afdelingen hebben de leerlingen een overlegorgaan in de vorm van een leerlingenraad. In de leerlingenraad kunnen alle mogelijke wensen en klachten besproken worden. De leerlingenraad speelt een grote rol bij het bepalen van een goed doel, waarvoor de school actie wil gaan voeren. De leerlingenraad spreekt regelmatig met de schoolleiding over de gang van zaken binnen de school.

In het leerlingenstatuut staan precies de rechten en de plichten van alle leerlingen vermeld. Hieraan moet ieder zich houden, zowel leerlingen als docenten en onderwijs ondersteunend personeel. 

Leerlingenstatuut Vakcollege Noordoostpolder.pdf

Adres en Contact

Bezoekadres
Espelerlaan 70
8302 DC Emmeloord

Postadres:
Postbus 1129
8300 BC Emmeloord

 0527-634588
 info@vakcollegenoordoostpolder.nl


 Bekijk alle contactpersonen
Vakcollege Noordoostpolder is onderdeel van: Emelwerda College