Zoeken


Vakcollege Noordoostpolder


Menu
ICT

ICT in het onderwijs

Het Vakcollege Noordoostpolder wil het onderwijs aan laten sluiten bij de digitale ontwikkelingen in de maatschappij en de leerlingen digitaal geletterd en toegerust met de 21st Century Skills van school laten gaan. 

Zo werken alle leerlingen op hun eigen device. Devices vergroten de onderwijsmogelijkheden, zowel in de klas als daarbuiten en natuurlijk ook thuis. Of het nu gaat om interactieve lessen, gepersonaliseerd leren, studiehulpmiddelen of een tekstverwerkingsprogramma, er is voor elk wat wils. De docent creëert een leersituatie waarbij leerlingen op een motiverende manier leren met behulp van apps en waarbij de didactiek wordt afgestemd op die leersituatie.

Het onderwijs op school wordt ondersteund met digitale leermiddelen. De leerlingen werken in een elektronische leeromgeving. De studieplanning, vorderingen en resultaten worden via de device bijgehouden en zijn voor de leerling (en ouders) via internet toegankelijk. Opdrachten en lesmateriaal kunnen in deze omgeving worden geplaatst door leerlingen en docenten.

Onderwijs anno nu:

De digitale kennismaatschappij van de 21e eeuw vraagt andere vaardigheden (21st Century Skills) van de huidige generatie jongeren dan een eeuw daarvoor. Om ervoor te zorgen dat onze leerlingen succesvol deel uit kunnen maken van deze maatschappij moet de school ze deze vaardigheden aanleren.

De maatschappij doet een beroep op innovatie en het oplossen van complexe problemen in plaats van reproductie en standaardvaardigheden. Werkzaamheden worden overgenomen door machines en ondersteund door ICT. Kennis is nu niet meer het doel maar het gereedschap.

Nieuwe media en technologische ontwikkelingen ondersteunen en stimuleren talent- en competentieontwikkeling bij leerlingen. Bij deze veranderingen horen andere onderwijsvormen. Leerlingen zitten lang niet altijd meer in rijen in de klas naar de docent te luisteren om wat hij vertelt vervolgens uit hun hoofd te leren. Tegenwoordig is er in klaslokalen (en daarbuiten) vaak sprake van groepjes leerlingen die zelf aan de slag gaan onder begeleiding van hun docent. ICT speelt hierbij een steeds belangrijker rol, studeren zonder computer is vaak al niet meer voor te stellen. 

https://rentcompany.nl/

 

Adres en Contact

Bezoekadres
Espelerlaan 70
8302 DC Emmeloord

Postadres:
Postbus 1129
8300 BC Emmeloord

 0527-634588
 info@vakcollegenoordoostpolder.nl


 Bekijk alle contactpersonen
Vakcollege Noordoostpolder is onderdeel van: Emelwerda College