Zoeken


Vakcollege Noordoostpolder


Menu
Zorg voor leerlingen

Intensieve begeleiding 

Op het Vakcollege Noordoostpolder hebben we veel aandacht voor het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. We besteden aandacht aan kennis en vaardigheden, maar hebben ook oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij de begeleiding staat een aantal aspecten centraal: 

 • regelmatige gesprekken met de leerling over zijn persoonlijke ontwikkeling, welbevinden en studievoortgang
 • informatie- en spreekavonden voor ouders en leerlingen over onder andere (vervolg)opleiding, actuele thema’s en studievoortgang
 • terugkoppeling naar de basisscholen over de ontwikkeling van de leerling
 • leerlingbesprekingen door docenten gericht op het sociaal-emotioneel functioneren en studievoortgang
 • doorlopende leerlijn naar het mbo 

Pedagogisch klimaat

‘We zien je!’ is ons motto. De leerling wordt gezien door ons. We kennen de leerling en we waarderen de leerling om wie hij/zij is.

Op het Vakcollege Noordoostpolder gaan we positief met elkaar om. We gaan uit van wat leerlingen kunnen. Daardoor denken leerlingen positiever over zichzelf, presteren ze beter én staan ze positief in de maatschappij. We vinden het belangrijk dat:

 • er in het gebouw en in de lessen rust, orde en structuur is
 • we een veilige school zijn, waarbij we alert zijn op pestgedrag, roddel en ruzie
 • er wederzijds respect is tussen leerlingen en de medewerkers
 • we leerlingen ondersteunen bij het vergroten van hun zelfvertrouwen
 • er duidelijke omgangregels waar leerlingen en medewerkers zich aan houden,
 • we de zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid van leerlingen stimuleren


Mentor

Centraal in de begeleiding staat de mentor. Deze is de vraagbaak voor en over een klas. De mentor houdt regelmatig gesprekken met individuele leerlingen over de resultaten en over hun welbevinden op school. Ouders kunnen altijd gesprekken voeren over het functioneren van hun kind. Verder probeert de mentor ervoor te zorgen dat er van de klas een sociaal geheel gemaakt wordt, waarin elke leerling zich thuis kan voelen. Samen met de klas regelt de mentor de kerstvieringen, klassenavonden en dergelijke. De mentor wordt in de leerlingenbegeleiding bijgestaan door de leerlingbegeleiders, de afdelingsleiders, de zorgcoördinator en de decaan. In de onderbouwklassen hebben alle klassen een of meer mentorlessen. De school vindt het belangrijk dat ouders en mentoren elkaar goed weten te vinden. 

LWOO


Leerlingen die in aanmerking komen voor Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) bieden we op het Vakcollege Noordoostpolder: 
- kleinere klassen 
- extra lessen in taal en/of rekenen 


 

Adres en Contact

Bezoekadres
Espelerlaan 70
8302 DC Emmeloord

Postadres:
Postbus 1129
8300 BC Emmeloord

 0527-634588
 info@vakcollegenoordoostpolder.nl


 Bekijk alle contactpersonen
Vakcollege Noordoostpolder is onderdeel van: Emelwerda College