Zoeken


Vakcollege Noordoostpolder


Menu
Klachten

Vertrouwenspersoon, klachtenregeling en ongewenste intimiteiten 

Ouders die een klacht hebben over de school kunnen in eerste instantie deze voorleggen aan de mentor, de afdelingsleider, de vertrouwenspersoon, de directeur of de directeur/ bestuurder. Deze probeert samen met de ouders tot een bevredigende oplossing te komen. Mocht een ouder vinden dat een klacht niet naar behoren is afgehandeld, dan kan hij gebruik maken van de klachtenregeling die door het bestuur is ingesteld. De klachtenprocedure voor examens is geregeld in het examenreglement. 

Ook klachten over ongewenste intimiteiten vallen onder de klachtenregeling. Onder ongewenste intimiteiten worden handelingen, gedragingen en/ of uitspraken verstaan in de seksuele sfeer binnen of in samenhang met de onderwijssituatie, die door ouders of leerlingen als ongewenst worden beschouwd. Wanneer ouders of leerlingen hierover vermoedens hebben of klachten, kunnen ze terecht bij de interne of de externe vertrouwenspersonen. 

De interne vertrouwenspersoon is de heer J. Nentjes (j.nentjes@vakcollegenoordoostpolder.nl). 


Het Emelwerda College is aangesloten bij de Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs: 

Klachtencommissie Christelijk Onderwijs 
Postbus 82324 

2508 EH Den Haag

Telefoon: 070 386 16 97
E-mail: info@kringenrechtspraak.org
www.klachtencommissie.org. 

Algemeen secretaris is Mw. mr. A.C. Melis-Gröllers 

Klachtenregeling Emelwerda College

Na het zich voordoen van een incident op school handelen we volgens het incidentenprotocol.

protocol bij een incident.pdf


Adres en Contact

Bezoekadres
Espelerlaan 70
8302 DC Emmeloord

Postadres:
Postbus 1129
8300 BC Emmeloord

 0527-634588
 info@vakcollegenoordoostpolder.nl


 Bekijk alle contactpersonen
Vakcollege Noordoostpolder is onderdeel van: Emelwerda College