Zoeken


Vakcollege Noordoostpolder


Menu
Communicatie

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind en de gang van zaken op onze school. We plannen jaarlijks informatie- en spreekavonden met de mentor en de vakdocenten, zodat u de vorderingen van uw kind kunt bespreken. In Magister kunt u thuis, samen met uw kind de resultaten, het huiswerk, het digitale portfolio en de aanwezigheid op school bekijken. 

Rapporten
Er zijn drie momenten in het schooljaar waarop de leerlingen een rapport mee krijgen: 

Naar aanleiding van het rapport zijn er spreekmiddag/-avonden op:

15 september ouderavond leerjaar 4
16 september ouderavond leerjaar 2 en 3
29 september ouderavond leerjaar 1

E-mail

Heeft u een nieuw mailadres? Wijzig dit dan in Magister zodat u de digitale (nieuws)brieven blijft ontvangen. Wanneer u inlogt in Magister klikt u op het tandwieltje. Als u op dit tandwieltje klikt, wordt het scherm met uw gegevens geopend en kunt u het mailadres wijzigen. Denkt u eraan om de gewijzigde gegevens op te slaan.


 

 

Personeelsoverzicht

 

Adres en Contact

Bezoekadres
Espelerlaan 70
8302 DC Emmeloord

Postadres:
Postbus 1129
8300 BC Emmeloord

 0527-634588
 info@vakcollegenoordoostpolder.nl


 Bekijk alle contactpersonen
Vakcollege Noordoostpolder is onderdeel van: Zuyderzee College Emelwerda College