Zoeken


Vakcollege Noordoostpolder


Menu
Missie

Het Vakcollege Noordoostpolder biedt leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo arbeidsmarktrelevante, praktijkgerichte en doorlopende leerroutes, die leiden naar een vakdiploma en een baan. Om aan deze opdracht te voldoen is het van belang dat de loopbaan van de leerling centraal staat. Het bieden van maatwerk is belangrijk om aan te kunnen sluiten op de onderwijsbehoeften en –wensen van leerlingen.

Om succes te bereiken is het voor leerlingen belangrijk dat ze zich gekend en gezien weten. “De loopbaan van de leerling is het uitgangspunt voor het Vakcollege Noordoostpolder.”

Visie    ‘We zien je!’

We stimuleren leerlingen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We bieden onderwijs waarbij we rekening houden met verschillen. De leerling wordt bij ons gezien, hij/zij doet er toe, hij/zij mag zijn wie hij/zij is. We kennen de leerlingen en begeleiden ze in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. De leerlingen hebben een actieve rol in de lessen door zelf sturing te geven aan hun eigen loopbaanontwikkeling en medeverantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces.

 

Adres en Contact

Bezoekadres
Espelerlaan 70
8302 DC Emmeloord

Postadres:
Postbus 1129
8300 BC Emmeloord

 0527-634588
 info@vakcollegenoordoostpolder.nl


 Bekijk alle contactpersonen
Vakcollege Noordoostpolder is onderdeel van: Emelwerda College