Zoeken


Vakcollege Noordoostpolder


Menu
Identiteit

Het Vakcollege Noordoostpolder is een school waar iedere leerling welkom is. Dat betekent dat er in het Vakcollege Noordoostpolder ruimte is voor de eigen identiteit van leerlingen en ouders/verzorgers.De waarden die we delen en belangrijk vinden, zijn de volgende:

Gelijkwaardigheid: Je bent nooit meer of minder belangrijk dan een ander. Wat jij vindt, mag er zijn.

Respect: Respect betekent letterlijk: opnieuw kijken. Zo willen we met elkaar omgaan. Verschillen worden erkend en onderkend. We luisteren open naar elkaar en gaan niet uit van vooroordelen. Er is ruimte om de eigen opvattingen over geloof en gedrag te benoemen, maar we zijn er niet op uit om de ander te overtuigen.

Openheid: We zijn transparant in wat we doen. We spreken elkaar aan.

Eerlijkheid: We zijn eerlijk naar elkaar.

Iedereen is welkom: Iedereen is welkom. We staan open voor anderen, ongeacht geloof, afkomst, of wat dan ook. Belangrijk is het erkennen van de gezamenlijke waarden.

Binnen het Vakcollege Noordoostpolder is zowel het openbaar als het christelijk onderwijs herkenbaar. Dit geldt voor dagelijks handelen, dagopeningen en vieringen. We starten elke dag met een dagopening uit Oase, een magazine met verhaaltjes en gedichten over actuele maatschappelijke thema’s. Docenten kunnen kiezen uit een bijbelse of algemeen levensbeschouwelijke opening. Een dagopening biedt de gelegenheid om met elkaar in ook gesprek te zijn over andere dingen dan alleen de lesstof en leerlingen zich bewust te laten worden wie ze zijn en wat ze voor anderen kunnen betekenen.
Adres en Contact

Bezoekadres
Espelerlaan 70
8302 DC Emmeloord

Postadres:
Postbus 1129
8300 BC Emmeloord

 0527-634588
 info@vakcollegenoordoostpolder.nl


 Bekijk alle contactpersonen
Vakcollege Noordoostpolder is onderdeel van: Emelwerda College