Zoeken


Vakcollege Noordoostpolder


Menu
Nieuwsarchief

Bezoek gemeentehuis

Bericht geplaatst op: 1-5-2016

De vraag over het aantal raadsleden heeft te maken met het aantal inwoners en dat komt voor de gemeente Noordoostpolder neer op 29 raadsleden. De raadsleden vertelden ook dat ze elke maandagavond vergaderen, waarin ze stukken voorbereiden in een commissievergadering. 


Na deze introductie deden we een quiz over de vraag ‘Waar gaat de gemeente over?’. Er werd een onderwerp of een situatie getoond op het scherm en de leerlingen moesten in de benen om te kiezen voor ‘Ja of Nee’. Sommige leerlingen wilden in het midden blijven, maar moesten worden overgehaald met argumenten om bij het Ja-kamp of het Nee-kamp te komen staan. Er werd volop gediscussieerd over de vraag of de gemeente over bepaalde onderwerpen wel moet gaan en dat leidde tot interessante vragen voor de aanwezige raadsleden. 

Vervolgens werden er kaarten uitgedeeld aan de ene helft van de groep en de andere helft moest de leerlingen met de kaarten in de goede volgorde zetten: ‘Van probleem naar oplossing’. Na wat gewissel stonden de leerlingen goed om de wens van burgers over het veiliger maken van een druk kruispunt d.m.v. het plaatsen van een rotonde op de juiste manier op te lossen. 

Tenslotte deden we de werkvorm: ’Hoe oefen ik invloed uit?’ We kwamen op demonstreren, een handtekeningactie houden, zelf in de politiek gaan, stemmen en tenslotte op lobbyen. Daar haakten de raadsleden op in met ‘Praat met de raad’: Als inwoner van de Noordoostpolder mag je altijd je stem laten horen in de gemeenteraad. Dit kan door een Ronde Tafel Gesprek, een gemeenteraadsvergadering te volgen als gast, maar dit kan ook thuis via de computer: www.raad.noordoostpolder.nl. Verder is er één maal per maand een Politiek Uurtje, op maandagavond om 19.00 uur in het gemeentehuis. Dan kunnen burgers iets wat ze opvalt of een goed idee kwijt aan de raadsleden van de gemeenteraad. De leerlingen vonden het erg interessant en gaven aan dat ze de verschillende werkvormen goed vonden. Ze hebben meer beeld gekregen bij het toch wel moeilijke begrip ‘Gemeente’ en alles wat daarbij komt kijken. 

Marja Dragt (docent) Terug

Adres en Contact

Bezoekadres
Espelerlaan 70
8302 DC Emmeloord

Postadres:
Postbus 1129
8300 BC Emmeloord

 0527-634588
 info@vakcollegenoordoostpolder.nl


 Bekijk alle contactpersonen
Vakcollege Noordoostpolder is onderdeel van: Zuyderzee College Emelwerda College