Zoeken


Vakcollege Noordoostpolder


Menu
Samenwerking Emelwerda College en Zuyderzee Lyceum

In Emmeloord wordt Voortgezet Onderwijs verzorgd door het Zuyderzee Lyceum en het Emelwerda College. De scholen bieden voor een groot deel dezelfde opleidingen aan. Door samenwerking kunnen de beroepsgerichte afdelingen van het VMBO elkaar versterken, en kan ook op langere termijn een breed en kwalitatief sterk beroepsgericht VMBO-aanbod voor leerlingen worden geboden.


De besturen van het Emelwerda College en het Zuyderzee Lyceum zijn een duurzame samenwerking aangegaan in de beroepsgerichte afdelingen van het VMBO. Dit heeft geresulteerd in de start van een gezamenlijke school: het Vakcollege Noordoostpolder.


Wettelijk en administratief gezien blijft er sprake van twee afzonderlijke scholen met ieder een eigen bevoegd gezag. Ouders schrijven hun kind in bij één van beide scholen. Op onze website kunt u de schoolgidsen van het Emelwerda College en het Zuyderzee Lyceum inzien.


Doel samenwerking


Het doel van de samenwerking is het aanbod van beroepsgerichte leerwegen in de regio te versterken, de doorlopende leerlijn vmbo en mbo op elkaar af te stemmen en elkaars kennis te benutten ter verhoging van de aansluiting in het onderwijs. Daarnaast zijn de doelen het bieden van meer kansen voor leerlingen om het vervolgonderwijs met gunstig resultaat te volgen en doelmatiger gebruik te maken van onderwijsvoorzieningen.

Duurzame samenwerking tussen de scholen die de beroepsgerichte leerwegen aanbieden, schept mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijs ook op de langere termijn te kunnen waarborgen. Doorgaande leerlijnen, die zijn afgestemd met de vervolgopleidingen in het mbo, vergroten de kansen op succes voor leerlingen in die vervolgopleidingen.
Adres en Contact

Bezoekadres
Espelerlaan 70
8302 DC Emmeloord

Postadres:
Postbus 1129
8300 BC Emmeloord

 0527-634588
 info@vakcollegenoordoostpolder.nl


 Bekijk alle contactpersonen
Vakcollege Noordoostpolder is onderdeel van: Zuyderzee College Emelwerda College